TJENESTER

Her er noen eksempler på tjenester Dahlen Oppmåling tilbyr.

Tegninger for byggesøknad:

Gode tegninger er viktig for en smidig prosess med byggesøknad. Dahlen Oppmåling lager situasjonskart, terrengprofiler og visualisering i 3D (ansvarsrett for oppmålingsteknisk prosjektering PRO).


Her er noen eksempler på tegninger (for kunde Hovin Laft AS).

Ansvarlig søker

Dahlen Oppmåling har god erfaring som ansvarlig søker. Det brukes digitalt arbeidsverktøy som gjør søknadsprossessen smidig og ryddig. Ansvarlige aktører får tilsendt ansvarsretter og samsvarserklæringer i altinn, og kommunen får alt samlet i digital fells plattform. 


Utstikking og innmåling av tiltak

Det kreves et ansvarlig foretak for utstikking og innmåling av tiltak. Dahlen Oppmåling har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 

Innmåling av terrengmodeller

Terrengmodeller med mange detaljer og høy nøyaktighet gjør prosjekteringen enklere og mindre utsatt for feil.

Dahlen Oppmåling har mye erfaring med måling av detaljerte terrengmodeller, f.eks. av brukonstruksjoner, veianlegg, jernbaneanlegg eller bysituasjon. 

Utstikking konstruksjoner

Konstruksjoner krever høy nøyaktighet ved utstikking. Her dreier det seg om millimeterpresisjon som krever avansert instrument. Dahlen Oppmåling har mange års erfaring med slike oppdrag.


Grunnlagsmålinger

Gode fastmerker er viktig for å sikre best mulig kvalitet på utstikkngen av veianlegg og konstruksjoner. Dahlen Oppmåling etablerer, foretar grunnlagsmålinger og beregner med dokumentasjon iht. gjeldende krav.

Deformasjonsmålinger damanlegg

Det er et krav og en nødvendighet å følge opp eventuelle bevegelser i damkonstruksjoner. Punkter plassert i damkonstruksjonen måles med høy nøyaktighet gjentakende ganger over flere år og sammenliknes. Dahlen Oppmåling har mye erfaring med deformasjonsmålinger på store og små damkonstruksjoner.

Data til maskinstyring

Stadig flere entreprenører velger GPS-maskinstyring på maskinene. Dahlen Oppmåling produserer prosjekter til dette, alt fra enkle graveprosjekt til hus og hytte til større kompliserte graveprosjekt for bygg-, vei- og VA-prosjekter. Her et prosjekt vist i Leica sin VisualMachine.