Dahlen Oppmåling AS leverer tjenester innenfor oppmåling/landmåling, kart, utstikking, innmåling, prosjektering plassering hus og hytte, befaring for optimal plassering på tomt, situasjonskart, terrengprofiler, 3D-perspektiver, terrengmodeller, skanning, dronemålinger, mengdeberegning, nivellement, maskinstyringsdata, deformasjonsmålinger, byggesak, ansvarlig søker mm.


Kort leveringstid og meget konkurransedyktige priser!

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Prosjektering plassering hus og hytte


Bygge hus eller hytte? Best mulig plassering på tomt er viktig. Gode tegninger for byggesøknad er nødvendig for en smidig prosess med søknaden. Dahlen Oppmåling lager situasjonskart, terrengprofiler og visualisering i 3D. Firmaet har sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering PRO i tiltaksklasse 2.

Ansvarlig søker


Dahlen Oppmåling har god erfaring som ansvarlig søker. Det brukes digitalt arbeidsverktøy som gjør søknadsprossessen smidig og ryddig. Ansvarlige aktører får tilsendt ansvarsretter og samsvarserklæringer i altinn, og kommunen får alt samlet i digital felles plattform.

Utstikking og innmåling av tiltak


Det kreves et ansvarlig foretak for utstikking og innmåling av tiltak. Dahlen Oppmåling har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Innmåling terrengmodeller


Terrengmodeller med mange detaljer og høy nøyaktighet gjør prosjekteringen enklere og mindre utsatt for feil. Dahlen Oppmåling har mye erfaring med måling av detaljerte terrengmodeller, f.eks. av brukonstruksjoner, veianlegg, jernbaneanlegg eller bysituasjon. Målinger utføres med både tradisjonell GPS/totalstasjon og i tillegg skanning og drone. 

Utstikking konstruksjoner


Konstruksjoner krever høy nøyaktighet ved utstikking. Her dreier det seg om millimeterpresisjon som krever avansert instrument. Dahlen Oppmåling har mange års erfaring med slike oppdrag.


Mengdeberegning


Ofte er det nødvendig å vite hvor mye fjell, stein og grus som er hentet ut av et grustak i løpet av en bestemt periode. Eller det er behov for å vite mengder der et bygg skal oppføres eller en vei skal bygges. Dahlen Oppmåling har mye erfaring med mengdeberegninger.


Grunnlagsnett og fastmerkemålinger


Gode fastmerker er viktig for å sikre best mulig kvalitet på utstikkingen av veianlegg og konstruksjoner. 


Tunnelkontroll og annen kontroll av fastmerker er også tjenester som tilbys, i tillegg til nivellement og andre høydemålinger.

Data til maskinstyring


Stadig flere entreprenører velger GPS-maskinstyring på maskinene. Dahlen Oppmåling produserer prosjekter til dette, alt fra enkle graveprosjekt til hus og hytte til større kompliserte graveprosjekt for bygg-, vei- og VA-prosjekter. Her et prosjekt vist i Leica sin VisualMachine.


Deformasjonsmålinger damanlegg


Det er et krav og en nødvendighet å følge opp eventuelle bevegelser i damkonstruksjoner. Punkter plassert i damkonstruksjonen måles med høy nøyaktighet gjentakende ganger over flere år og sammenliknes. Dahlen Oppmåling har mye erfaring med deformasjonsmålinger på store og små damkonstruksjoner.