• Sentral godkjenning innenfor oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 og innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3. Godkjent droneoperatør åpen klasse A1, A2 og A3.
  • Medlem av StartBANK, ID: 154396
  • Trimble landmålingsutstyr (GPS/GNSS, totalstasjon og scanner). DJI RTK drone.
  • Gemini Terreng programvare
  • PBL- og HMS-system for kvalitet og sikkerhet i alle ledd
  • Formue- og ansvarsforsikring på alle tjenester
  • 24 års erfaring
Dahlen Oppmåling ble etablert som et enkeltpersonforetak 01.01.2020. I 2023 ble det gjort om til AS (med nytt org. nr). Firmaet holder til på Moelv i Innlandet fylke. Arbeidsområde er hele landet. 


Firmaet består i utgangspunktet kun av Kim, men assistent benyttes ved behov.


Kim har med 24 år i bransjen lang og bred erfaring innenfor faget, både fra privat og kommunal sektor. 


Kim er utdannet høgskoleingeniør bygg/landmåling fra Høgskolen i Gjøvik i 2000. Etter Høgskolen jobbet han i Hamar kommune som avdelingsingeniør oppmåling. I 2003 startet han som stikningsingeniør i Skanska Norge AS på veiprosjektet OPS E39 Klett-Bårdshaug, 22 km ny motorvei. Her var han ansvarlig for alle betongkonstruksjoner, bl.a. 4 store motorveibruer, 5 overgangsbruer og 5 kulverter. Andre oppgaver var grunnlagsmålinger, setningsmålinger, formann for betong og ansvarlig for all as-built dokumentasjon.


I 2005 startet Kim opp Skanska Survey i Trondheim, en landmålingsavdeling som holder på fortsatt. Her var oppgavene daglig drift, markedsoversikt, kundeoppfølging, innkjøp- og utstyrssansvarlig, HMS- og KS-ansvarlig, økonomi/fakturering, personalansvar og del av ledergruppe i Skanska Survey, i tillegg til produksjonsstikking på veianlegg, kaianlegg og større bygg.


Fra 2007 til 2019 har Kim vært ansatt i Bangs Oppmåling AS. I disse årene har Kim jobbet med det meste innenfor tradisjonell landmåling, produksjonsstikking bygg- og anlegg, grunnlagsmålinger, setningsmålinger, deformasjonsmålinger, terrengmodeller, målebrev/sluttdokumentasjon, maskinstyringsdata og prosjektering av plassering hus og hytte.Til hver enkelt: Spør deg selv hva du virkelig har glede av å gjøre. Og så skal du gjøre dette. Gå din egen vei. Sva marga.


Arne Næss